Home » The Network

The Network

Navn Stilling Vidensområde
Anette Larner Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet 1700-tallet, tugthusfanger, kønsforskning.
Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker ved Rigsarkivet 1900-tallet, folkelig kriminalitetsforståelse
Asbjørn Thomsen Forsker ved Rigsarkivet 1700-1800-tallet, retspraksis, kulturhistorie.
Bolette Frydendahl Larsen Ph.D.-stipendiat ved Lunds Universitet  
Camilla Pryds Schjerning Museumsinspektør, Odense Bys Museer 1700-1800-tallet, følelser.
Claus Bundgaard Christensen Lektor ved Roskilde Universitet Besættelsestiden
Dorthe Kook Lyngholm Post.doc. ved Herregårdsmuseet Gammel Estrup 1700-1800-tallet, patrimonial retspraksis.
Frederik Strand Museumsleder, Politimuseet 1800-1900-tallet, kriminalpoliti.
Gunvor Simonsen Lektor ved Københavns Universitet 1700-1800-tallet, vestindiske retsforhandlinger.
Henrik Stevnsborg Professor ved Københavns Universitet 1600-2000-tallet, politi.
Inger Wiene Museumsinspektør, Københavns Museum 1700-tallet, udsatte kvinder.
Jacob Ørnbjerg Post.doc. ved Aarhus Universitet 1600-tallet, byting og rådstueret
Jens Christian V. Johansen Ekstern lektor ved Københavns Universitet 1600-1700-tallet, retspraksis.
Jeppe Büchert Netterstrøm Lektor ved Aarhus Universitet 1500-1600-tallet, militær ret.
Jesper Vang Hansen Lokalhistoriker 1600-1700-tallet, Bornholms rets- og kulturhistorie.
Johan Lund Heinesen Adjunkt ved Aalborg Universitet 1600-1700-tallet, Sømænd, sørøvere, straffefanger.
Josephine Laursen Stud.mag., Rigsarkivet  
Jørgen Mikkelsen Seniorforsker ved Rigsarkivet 1700-1800-tallet, fængselshistorie.
Jørgen Mührmann-Lund Lektor ved Aarhus Universitet 1700-1800-tallet, politi.
Karl Peder Pedersen Seniorforsker ved Rigsarkivet 1800-tallet, straffepraksis, politi.
Karsten Skjold Petersen Museumsinspektør, Nationalmuseet 1700-tallet, hvervede soldater.
Katrín Thórdís Driscoll Cand.mag., Rigsarkivet  
Kenn Tarbensen Københavns Universitet  
Kristian Bruhn Ph.D.-stipendiat ved Rigsarkivet 1900-tallet, efterretningstjenesten.
Louise Nyholm Kallestrup Lektor ved Syddansk Universitet 1500-1800-tallet, moral, magi, trolddom.
Mette Frisk Jensen Post.doc. ved Aarhus Universitet 1800-tallet, korruption.
Mette Seidelin Ph.D.-stipendiat ved Syddansk Universitet 1900-tallet, incestsager.
Mia Münster-Swendsen Professor ved Roskilde Universitet Middelalderen, retskultur.
Michael Nobel Jakobsen Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet 1600-tallet, straffesager.
Morten Kjær Ph.D.-stipendiat ved Syddansk Universitet Sædelighedsforbrydelser efter reformationen
Niels H. Kragh-Nielsen Pensioneret bibliotekar Henrettelsernes kulturhistorie.
Nina Javette Koefoed Lektor ved Aarhus Universitet 1700-tallet, lejermål m.m.
Ning de Connick Smith Professor ved Aarhus Universitet 1900-tallet, uterlighed i folkeskolen.
Pernille Sonne Arkivar, Rigsarkivet  
Pernille Ulla Knudsen   1700-tallet, ret og politi.
Peter Edelberg Ekstern lektor ved Københavns Universitet 1900-tallet, politiet og kontrol med homoseksuelle.
Peter Fransen Seniorforsker ved Rigsarkivet 1900-tallet, fængselshistorie.
Peter H. Iversen Museumsinspektør ved Viborg Museum  
Peter Henningsen Overinspektør, Nationalmuseet 1700-tallet, kulturhistorie.
Peter Scharff Smith Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder 1800-1900-tallet, fængselshistorie.
Peter Wessel Hansen Ekstern lektor ved Københavns Universitet 1700-1800-tallet, fattigdom og fattighjælp.
Peter Wodskou Christensen Slægtsforsker ved Rigsarkivet 1800-tallet, fangehistorier.
Poul Duedahl Lektor ved Aalborg Universitet 1800-1900-tallet, overvågningssamfundets og nattens kulturhistorie.
Poul Olsen Chefkonsulent ved Rigsarkivet 1700-1800-tallet, kriminalitets- og straffehistorie, Vestindien.
Sofie Lene Bak Adjunkt ved Københavns Universitet 1900-tallet, besættelsestiden.
Tyge Krogh Seniorforsker ved Rigsarkivet 1700-tallet, retspraksis, kulturhistorie.
Ulf Skov Kyneb Arkivar ved Rigsarkivet 1900-tallet, besættelsestiden.
Ulrik Langen Professor ved Københavns Universitet 1700-1800-tallet, kulturhistorie.