Home » The Network » Karl Peder Pedersen

Karl Peder Pedersen

Archivist, Ph.D, Dr.phil. at Rigsarkivet (Danish National Archives) in Copenhagen.

In April 2014 I published my doctoral thesis Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48 (Copenhagen under kontrol. Studies in the Early Danish State- and Security police 1800-48).

 

Danish National Archives homepage

https://www.sa.dk/medarbejder/karl-peder-pedersen

 

Academia.edu

https://danishnationalarchives.academia.edu/KarlPederPedersen

 

LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button

 

Contact

kpp@sa.dk