Home » The Network » Sofie Lene Bak

Sofie Lene Bak

PhD, Assistant Professor in Modern History, The Saxo Institute, University of Copenhagen

Crime, Women and War

The project researches the process of brutalization and decline of moral values, endemic of all countries involved in World War 2, in a Danish context, exploring whether such expressions were nationally characteristic results of the special conditions of the German occupation regime in Denmark. The project uncovers the disturbances of civil society and social structures empirically and investigates how, how much and how long the anomaly of the occupation affected the life and opportunities of women and children. Thus, the project focuses on the development in crime committed by women and crime committed against women and children, as marks of the ultimate violation of moral standards. Furthermore, the project explores several cases of cultural, social and gender history, including forcible removal of children and the assassination of women during the German occupation.

Kvinder, krig og kriminaltet

Projektet undersøger hvordan det normskred, eller den forrådelse, som var karakteristisk for alle lande, der var involveret i Anden Verdenskrig, kom til udtryk i Danmark, herunder hvorvidt der var tale om en særlig national udvikling, der var betinget af besættelsens særlige vilkår. Projektet skal empirisk afdække krigens forstyrrelse af civilsamfundet og de sociale strukturer og undersøge hvordan, i hvilket omfang og hvor varigt besættelsens anormalitet påvirkede særligt kvinders og børns livsvilkår og udfoldelsesmuligheder. Projektet fokuserer derfor på udviklingen i kriminalitet, begået af kvinder, og kriminalitet, begået mod kvinder og børn, som udtryk for ultimative normbrud. Projektet omfatter desuden en række andre kultur-, social og seksualhistoriske cases, bl.a. likvideringen af kvinder under den tyske besættelse og tvangsfjernelser af børn.

http://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/15827