Home » Nyhedsbreve » Nyhedsbrev nr. 1, 16. juni 2014

Nyhedsbrev nr. 1, 16. juni 2014

Pressemeddelelse

Bevilling til kriminalitetshistorisk netværk

Det Frie Forskningsråd har tildelt en bevilling på omkring 1. mio. kr. til det landsdækkende forskernetværk om kriminalitetens kulturhistorie med basis i Statens Arkiver

Forskernetværket beskæftiger sig med kriminalitetens kulturhistorie. Kriminalitetsbekæmpelsens kilder er historikernes mikroskop, som tillader os at komme helt tæt på forestillinger og tankeverden hos almindelige mennesker i de historiske sam­fund. Derfor har en stor del af den kulturhistoriske forskning haft deres empiriske ud­gangspunkt i politiarkiver, retsarkiver og fængselsarkiver. Netværket skal samle denne spredte kulturhistoriske forskning, og herigennem rette fokus på kriminalitetens historiske forandringer, udviklingen i kriminalitetsbekæmpelsen, og udnytte kriminaliteten som et prisme til belysning af normer og holdninger i samfundet generelt. Samtidig skal netværket stille skarpt på de metodeproblemer der opstår, når man går fra de nære fortællinger om mennesker til de lange linjer og perspektiveringen af historierne.

Seniorforsker Tyge Krogh fra Rigsarkivet er en af initiativtagerne til det kriminalitetshistoriske netværk. Han er begejstret for bevillingen: ”Den kulturhistoriske forskning vil have stor gavn af denne samling i et netværk, hvor vi også kan inddrage udenlandske forskere og formidle den danske kriminalitetshistorie internationalt.”

Det Frie Forskningsråd har i alt uddelt cirka 83 mio. kr. til forskningsprojekter, forskernetværk, videnskabelige konferencer og tidsskrifter.

Yderligere oplysninger

Pressen kan kontakte presseansvarlig kommunikationskonsulent Julie Avery på tlf. 41 71 72 41 eller jav@sa.dk

For yderligere information om netværket kontakt venligst seniorforsker Tyge Krogh på: tk@sa.dk