Home » Nyhedsbreve » Nyhedsbrev nr. 5, september2016

Nyhedsbrev nr. 5, september2016

Deltagelse i konferencer

30.3 – 2.4. 2016 deltog Tyge Krogh i ’European Social Science History Conference’. I konferencen har ’Criminal Justice’ sit eget netværk, som afholder mere end fire sessioner hver dag. Tyge Krogh bidrog til sessionen: ’Speaking of Homicide’ med et paper: ”Whoever sheds Man’s Blood, by Man his Blood shall be shed”: The Mandatory Death Penalty and the Enlightenment in Lutheran Europe.

I august 2016 deltog Peter Edelberg i konferencen Proud in Europe? LGBTQI Emancipation in Comparative Perspective.
Peter fortæller: Det var tydeligt at kriminalitet var et hovedemne på konferencen selv om man måske ikke skulle forvente det. I det historiske panel, som jeg deltog i, blev dels diskuteret afkriminalisering af flere seksuelle minoriteter, men også særligt de minoriteter, der ikke blev afkriminaliseret, f.eks. de pædofile aktivistgrupper i 1970’erne og 80’erne. Ikke fordi at folkene ved konferencen gerne så det, men vi diskuterede hvordan grænserne for tilladelig seksualitet havde skiftet gennem de sidste 300 år, og hvorfor vi var endt, der hvor vi er.

Arrangørerne af konferencen havde gjort et stort arbejde for at samle paneler, der diskuterede udfordringen ved at så mange flygtninge og indvandrere er kommet til det seksuelt liberale Vesteuropa gennem de senere årtier. Repræsentanter for minoritetsgrupper var med i paneler til at belyse hvordan vi kan håndtere dels at der er LGBT personer blandt flygtninge og migranter, der står i et svært dilemma, og dels at mange flygtninge og migranter kommer fra lande der kriminaliserer ikke-heteroseksuelle seksuelle relationer.

Konferencen var utroligt spændende og givende fordi vi kunne se hvor langt vi faktisk er kommet i Europa, både i det temmelig liberale Vesteuropa, men også i stigende grad i det mere konservative Østeuropa. Historiske og politiske erfaringer blev ivrigt delt mellem lande og regioner. Det mest bevægende og også den største udfordring i de kommende år var dog at høre erfaringer fra LGBT migranter, indvandrere og flygtninge. Erfaringer med at leve i flere kulturer og håndtere de konflikter og dilemmaer, det afstedkommer. Erfaringer med opsamlingslejre med horrible forhold, særligt for personer, der i nogles øjne er ’anderledes’. Og erfaringer med at det faktisk kan lykkes at leve som LGBT muslim, indvandrer eller flygtning i Europa, hvis vi indser at vi ikke kan hjælpe LGBT personer ved at marginalisere migranter/flygtninge, og der kan ikke være solidaritet mellem flygtninge/migranter uden at være solidaritet med LGBT personer, for grupperne er overlappende.