Home » Nyhedsbreve » Nyhedsbrev nr. 6, september 2016

Nyhedsbrev nr. 6, september 2016

Session på Dansk Historikermøde 2016

Historikermødet afholdtes den 26.-27. august 2016 på Odense Universitet.
Netværket deltog med sessionen:
Kriminalitetens kulturhistorie i det tidligmoderne Danmark.
Sessionen lededes af Louise Nyholm Kallestrup og præsenterede tre oplæg:
Tyge Krogh: Kriminelle kulturer i det danske 1700-tals samfund
Annette Larner: Om brud på det fjerde bud. Dansk lovgivning i praksis i 1700-tallet
Asbjørn R. Thomsen: Familien og de enkeltes roller i et landbosamfund 1750-1850. Forholdet mellem familiemedlemmer set gennem retsvæsenets dokumenter
Med ca. 40 deltagere var sessionen velbesøgt, og oplæggene afstedkom en livlig diskussion.