Home » Nyhedsbreve » Nyhedsbrev nr. 8, november 2016

Nyhedsbrev nr. 8, november 2016

Forfatterseminar

Den 11.-12. november 2016 holdt netværket et forfatterseminar for bidragyderne til antologien: Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000.
Alle bidrag var indleveret og distribueret til forfatterne 14 dage før, og det gav rigtig gode muligheder for grundige diskussioner af de enkelte bidrag og deres indbyrdes sammenhæng. Hovedkommentatoren på seminaret var netværkets gæsteprofessor, Anne-Marie Kilday. Hun gav grundige skriftlige så vel som mundtlige kommentarer til de enkelte bidrag. Her interesserede hun sig særligt for det danske eksempel i en international kontekst, såvel som den danske kriminalitetshistoriske forsknings særlige fokusområder.